הערכת עמיתים

טכניקה להערכת ביצועים/יכולות בה כל חבר בקבוצה/צוות מעריך בסולם אחיד ומובנה את כל שאר חברי הקבוצה/צוות. דרוגו הסופי של אדם על התחום המוערך מתקבל מממוצע הציונים אותם קיבל מעמיתיו.
מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים
מאמר על הערכת ביצועי עובדים

יכול לעניין..

הערכת ביצועים – Perfomance Appraisal

תהליך בו מתבצעת מדידה והערכה של ביצועי עובדים וקבוצות בארגון. התהליך מיועד לבחון את מידת …