הערכת עובדים ב-360 מעלות

שיטה להערכת ביצועי עובדים העושה שימוש בקלט הערכה של ממונים, עמיתים, כפיפים, ולקוחות של הפרט המוערך. בניגוד לשיטה "הקלאסית" להערכת עובד, בה קלט ההערכה נעשה ע"י הממונה בלבד.
מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים
מאמר על הערכת עובדים ב- 360 מעלות

יכול לעניין..

הערכת ביצועים – Perfomance Appraisal

תהליך בו מתבצעת מדידה והערכה של ביצועי עובדים וקבוצות בארגון. התהליך מיועד לבחון את מידת …