הערכת ביצועים – Perfomance Appraisal

תהליך בו מתבצעת מדידה והערכה של ביצועי עובדים וקבוצות בארגון. התהליך מיועד לבחון את מידת ההלימה בין ביצועיהם והתנהגויותיהם של העובדים/קבוצות לבין הציפיות מהן כפי שנוסחו בתכנית חלוקת העבודה.
מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים
מאמר על הערכת ביצועי עובדים

יכול לעניין..

הערכת עובדים ב-360 מעלות

שיטה להערכת ביצועי עובדים העושה שימוש בקלט הערכה של ממונים, עמיתים, כפיפים, ולקוחות של הפרט …