היתרי עבודה זמניים בארה"ב

מאת: ליעם שוורץ, שותף KAN-TOR ,SCHWARTZ & CO. Law Offices

פורסם לראשונה אוקטובר 2001

 

מי זקוק להיתר עבודה בארה"ב?

כל אזרח ישראלי, המתכנן לשהות בארה"ב על מנת לעבוד שם אצל מעסיק ישראלי או אמריקני.

מהם הסוגים המקובלים של היתרי עבודה שבהם משתמשות חברות היי-טק ישראליות?

חברות היי-טק ישראליות משתמשות בדרך-כלל בשלושה סוגים של היתרי עבודה

(המוכרים גם בשם אשרות עבודה):

 

אשרות מסוג E-1

E-1: מתאימה לעובדי חברות ישראליות העוסקות בסחר בהיקף נרחב, בייחוד עם ארה"ב. בקטגוריה ,E-1 המעסיק הוא המקבל מעמד של "חברת "E-1 המקנה לו את הזכות להגיש בקשות לאשרות עבודה מסוג E-1 בשם העובדים הנוגעים בדבר. החסות לבקשה לאשרה מסוג E-1 יכולה להינתן על-ידי חברת היי-טק ישראלית או חברה אמריקנית הקשורה אליה.

נבחן כעת את ההגדרות השונות:

 • "עובד" פירושו מנהל, מנהל בכיר או עובד בדרג נמוך יותר, שמיומנויותיו ומומחיותו בתחום התמחות מסוים חיוניות ליעילות פעולות השיווק, המכירות והתמיכה של החברה בארה"ב.
 • "חברה ישראלית" פירושה חברה שבעלי המניות שלה הם בעיקר אזרחים ישראלים.
 • "סחר בין-לאומי" פירושה חילופי סחורות ושירותים בין מדינות (יבוא ו/או יצוא).
 • "בהיקף נרחב" אין הגדרה ברורה, אבל המונח מתייחס בדרך-כלל לסחר רציף ומתמשך לאורך זמן.
 • "בעיקר" פירושו יותר מ- %50.

 

היתרונות של היתר עבודה מסוג E-1:

ההחלטה לגבי אישור בקשה לאשרה מסוג E-1 נתונה בידיו של קונסול ארה"ב בישראל. הקונסול, בניגוד לרשויות ההגירה בארה"ב, נגיש בכל עת לצורך עדכונים ופתרון בעיות. הטיפול מהיר בדרך-כלל: עד ארבעה שבועות מהמועד שבו הגישה החברה את הבקשה הראשונה לאשרה מסוג ,E-1 וכ – 14 יום לבקשות הבאות.

אשרה מסוג זה אינה מותנית בהעסקתו הקודמת של העובד בחברה ישראלית פרק זמן מוגדר כלשהו. (לעומת דרישה כזאת הקיימת לגבי קטגוריה L-1 להלן); היא גם אינה מותנית בכך שהעובד יהיה בעל השכלה אקדמאית (לעומת קטגוריה H1-B להלן). לפיכך, חברה יכולה לגייס כוח אדם לצורך עבודה בארה"ב מתוך הנחה שהעובד החדש יקבל את האשרה ללא עיכובים.

 

החסרונות של היתר עבודה מסוג E-1:

 • לצורך קבלת אשרה מסוג זה, החברה יכולה לתת חסות רק לעובד בעל אזרחות ישראלית.
 • שינויים בתנאים העסקיים (כמו הנפקה מיזוג או רכישה או שינוי מאזן הסחר הבין-לאומי) עשויים לשלול מהחברה את הזכאות לקבלת אשרות מסוג E-1 לעובדיה, ולהביא לביטול הסטטוס של E-1 ביחס לעובדים אשר נמצאים בארה"ב.

 

אשרות מסוג L-1

L-1: מתאימה לצורך העברה בין-לאומית של עובדים ותיקים בין חברות קשורות. בעת הגשת בקשה לאשרה מסוג ,L-1 החברה האמריקנית פועלת כנותנת החסות לבקשה המוגשת לשירות ההגירה והאזרוח של ארה"ב (INS Immigration and  – Naturalization Service).

הגדרות L-1:

 • "עובדים" פירושם מנהלים בכירים, מנהלים ועובדים אחרים בעלי ידע בתחום התמחות הקשור לחברה, לפעולותיה, לטכנולוגיות שלה וכו'.
 • "עובדים ותיקים" מתייחס לאנשים המועסקים בחברה בישראל במשך שנה לפחות (12 חודשים עוקבים) בתקופת שלוש השנים שקדמה להגשת הבקשה לאשרה מסוג L-1.
 • "חברות קשורות" מתייחס בדרך-כלל לחברה האם ולחברה הבת ולחברות מסונפות (אחיות).

 

היתרונות של קטגוריה L-1:

חברות חדשות: התקנות לגבי אשרה מסוג L-1 מתאימות למצב שבו עובד ותיק של חברה ישראלית מועבר לארה"ב לצורך הקמת חברה מקומית חדשה והפעלתה בתקופה הראשונה.

 

החסרונות של קטגוריה L-1:

 • מאחר שחברות סטארט-אפ רבות הן אכן כאלה – חברות שהוקמו רק לאחרונה הדרישה שעובד המקבל אשרה מסוג זה יועסק לפחות שנה בישראל מונעת את האפשרות לקבל אשרה בקטגוריה זו בטווח המיידי.
 • משך הטיפול מעט ארוך יותר: 6-5 שבועות.
 • שירות ההגירה והאזרוח אינו מאשר בקשה לאשרה מסוג L-1 אם החברה לא שכרה עדיין שטח משרדים בארה"ב; או אם לא פתחה תיק במשרדי מס הכנסה; או אם אין לה בסיס כלכלי איתן לפעולותיה בארה"ב.

 

אשרות מסוג H-1B

H-1B: מתאימה לאנשי מקצוע זרים – מהנדסים, מנהלי עסקים, מדענים וכדומה – שיועסקו בתחום התמחות מוגדר. כמו במקרה של ,L-1 החברה האמריקנית המגישה בקשה לאשרה מסוג H-1B, פועלת כנותנת חסות לבקשה המוגשת לשירות ההגירה והאזרוח.

הגדרות H-1B:

 • "עיסוק בתחום התמחות מסוים" מתייחס לעיסוק שהמטלות הבסיסיות שמבצע העוסק בו דורשות ידע ומיומנות הגלומים בתואר אקדמי (תואר בוגר או תואר גבוה יותר).
 • "איש מקצוע זר" פירושו אדם בעל תואר אקדמי רלוונטי לדרישות הבסיסיות של המשרה המוצעת; או אדם שהשיג, באמצעות ניסיון בעבודה והכשרה, רמת ידע ומיומנות שוות ערך לתואר אקדמי כאמור.

 

היתרונות של קטגוריה H-1B:

קטגוריה H-1B מאפשרת לחברות להעסיק אנשי מקצוע זרים שלא עבדו קודם לכן במטה החברה בישראל או שאינם אזרחים ישראלים. משום כך, קטגוריה H-1B משמשת בדרך-כלל את המשרדים בארה"ב של חברה ישראלית לצורך העסקת עובדים מקצועיים אזרחי הודו, סין ומדינות אחרות.

 

החסרונות של קטגוריה H-1B:

 • ביורוקרטיה! בקטגוריה H-1B בניגוד לקטגוריות E-1 או ,L-1 קיימת מכסה שנתית. כיום, עשויות רשויות ההגירה לאשר עד 115,000 בקשות לאשרה מסוג H-1B בשנה, אבל מספר זה נמוך מאוד לעומת הביקוש בפועל. עקב כך, אשרות כאלה מקבלות אישור במשך 4 עד 5 חודשים בשנה בלבד (עד למילוי המכסה).
 • מלבד בעיית המכסה, קטגוריה H-1B גם מאופיינת בשלב ביורוקרטי נוסף הקרוי בקשת תנאי העסקה (Labor Condition Application), המחייבת חברה אמריקנית להשלים תחילה תהליך העוסק ברמות השכר המקובלות והנהוגות עם משרד העבודה של ממשלת ארה"ב. לפיכך, גם אם מניחים שהמכסה לא התמלאה, פעמים רבות נדרשים שלושה חודשים לאישורה של אשרה מסוג H-1B.

 

מונחים ומושגים המקובלים בשימוש

אשרה: החותמת המופקת במחשב המונפקת על ידי הקונסול האמריקני ומוטבעת בעמוד בדרכון.

אשרה B-1/B-2: האשרה הנפוצה ביותר, שהיא למעשה שתי אשרות נפרדות הניתנות כאשרה אחת:

B-1 מתאימה למבקרים בנסיעות עסקים, כלומר אנשים הנוסעים לארה"ב מטעם מעסיק זר.

B-1 אינה מתירה לאדם לעבוד בארה"ב.

B-2 מתאימה למטרות תיירות.

הקונסול של ארה"ב: נושא משרה במשרד החוץ של ארה"ב, המוסמך לטפל בבקשות לאשרות. בישראל יש לארה"ב קונסול בירושלים (לחברות שמקום מושבן בירושלים ולאזרחים המתגוררים בעיר) ובתל-אביב (לכל אזרח ישראלי שאינו תושב ירושלים).

I-94: הכרטיס הלבן הקטן המוצמד לדרכון בעת הכניסה לארה"ב. טופס I-94 הוא המסמך המעיד על מעמדו המשפטי של אדם בארה"ב ומפקח על תוקף שהייתו.

שינוי מעמד: ההליך שבאמצעותו אדם נכנס לארה"ב במעמד של לא-מהגר מסוג אחד

(B-1 למשל) ולאחר מכן עובר למעמד אחר של לא-מהגר (,L-1 למשל) מבלי לעזוב את גבולות המדינה.

הארכת תוקף מעמד: ההליך שבאמצעותו אדם נכנס לארה"ב במעמד של לא-מהגר מסוג אחד

(B-1 למשל) ולאחר מכן מאריך את תוקפו של מעמד זה מבלי לעזוב את גבולות המדינה.

שהיית-יתר: מצב שבו אדם הורשה להיכנס לארה"ב לתקופה קבועה מראש ובהמשך נותר במדינה לאחר תום התקופה שנקבעה. חריג: אדם המגיש בקשה לשינוי מעמד או להארכת מעמד לא ייחשב בדרך-כלל כמי ששוהה שהיית-יתר אחרי תום התקופה הראשונה שאושרה לו אם: (1) הבקשה לשינוי או להארכה של המעמד הוגשה לפני תום תקופת השהייה המותרת;

ו-(2) אם שירות ההגירה והאזרוח מאשר בסופו של דבר את הבקשה לשינוי/הארכת מעמד.

 

הסנקציות על שהיית-יתר כוללים (רשימה לא ממצה):

 1. שהיית-יתר של פחות מ – 6 חודשים: ביטול אוטומטי של תוקף האשרה ששימשה לכניסה למדינה.
 2. שהיית-יתר של 12-6 חודשים: איסור על כניסה חוזרת לארה"ב למשך 3 שנים.
 3. שהיית-יתר של יותר משנה: איסור על כניסה חוזרת לארה"ב למשך 10 שנים.

 

 

מקורות אינטרנט:

שגרירות ארה"ב בתל-אביב – www.usis-israel.org.il

משרד החוץ של ארה"ב – www.state.gov

שגרירויות וקונסוליות של ארה"ב – www.travel.state.gov/links.html

שירות ההגירה והאזרוח – www.ins.usdoj.gov

טפסים- www.ins.usdoj.gov/graphics/formsfee/forms

 

 

 

קישורים נוספים שנמצאו בידי מנהיגים ברשת:

 

NON-IMMIGRANT VISA SERVICES

מתוך: /http://www.usembassy-israel.org.il

 

Tips for U.S. Visas: TEMPORARY WORKERS

מתוך: /http://www.usembassy-israel.org.il

 

 

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

פיגור בנושא אבטחת המידע בארגונים בארץ

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 145, 20 בינואר 1999   במרבית הארגונים קיים פיגור של שנת …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *