EIP – Enterprise Information Portal

המונח מציין יישום אינטרנטי המשמש כשער מידע של ארגון. אחת ממטרותיו העיקריות של שער זה הוא להוות גשר בין אינדיבידואלים, קבוצות ותכנים הנמצאים או קשורים לארגון. הוא משרת את עובדי הארגון, שותפיו, לקוחותיו ספקיו וכדומה – ללא תלות במיקומם הגיאוגרפי. בין המאפיינים השכיחים בשער המידע ,ניתן למנות: אפשרות גישה, מנגנון אבטחת מידע, שירותי קטלוג, חיפוש ואיחזור, שירותי אפיון פרופיל אישי ושיתופיות והפצה.

מאמרים בנושא פורטל ארגוני
מצגת בנושא פורטל ארגוני, טכנולוגיה, תהליך ותרבות

יכול לעניין..

Customization – התאמה קבוצתית של הפורטל הארגוני

תהליך התאמת הפורטל הארגוני לצרכים השונים של תתי קבוצות בארגון. שלב זה של ההתאמה מתבצע …