ניהול תזרים מזומנים בעסק

 

מאת: צוות i-value

ניהול כושל של תזרים המזומנים בעסק הוא אחד מהגורמים העיקריים לקריסתם של עסקים. תזרים מזומנים הוא למעשה הדלק המניע את התהליכים העסקיים והפיננסיים.

 

חשוב להבין כי רווח חשבונאי (הרווח המוצג בדוח רווח והפסד) איננו תזרים מזומנים. כך למשל, מכירה באשראי תשפיע על הרווח בהתאם למועד המכירה אך ההשפעה על תזרים המזומנים תופיע רק מאוחר יותר במועד גביית החוב בפועל. קיימים לא מעט עסקים המציגים רווחיות בדוחות הכספיים (ואפילו משלמים עליה מסים) אך מתקשים לתרגם אותה לתזרים מזומנים ולכסף בחשבון הבנק. בכל עסק ולא משנה גודלו, קיימת חשיבות מכרעת לתכנון ולניהול תזרים המזומנים. ניהול נכון של תזרים מזומנים עשוי למנוע משברים פיננסיים, לחזק את איתנותו הפיננסית של העסק ולחסוך בעלויות מימון יקרות.

הכנת תחזית של תזרים המזומנים

בשלב הראשון יהיה עלינו להכין תחזית תזרים מזומנים. לצורך הכנת תחזית תזרים המזומנים יהיה עלינו לבצע הערכות לגבי ההכנסות הצפויות לעסק בהתבסס על ניסיון העבר ועל הנחות העבודה שלנו ביחס לעתיד. את ההכנסות יש לכלול בתחזית תזרים המזומנים על בסיס מזומן, כלומר על פי מועד הגבייה הצפוי בפועל ולא על פי מועד המכירה. גם ביחס לעלויות יהיה עלינו להכין תחזית עתידית אשר נגזרת אף היא מתוצאות העבר ומהערכותינו לגבי היקפי הפעילות הצפויים. את העלויות נכלול בתחזית תזרים המזומנים על פי מועדי התשלום הצפויים בפועל. תחזית תזרים המזומנים צריכה להתייחס גם לתשלומים עבור פירעון הלוואות. בהנחה שצפויות השקעות עתידיות יש לכלול גם אותן בתחזית תזרים המזומנים על פי מועד התשלום הצפוי. אלמנט חשוב נוסף בהכנת תחזית תזרים המזומנים הוא מיפוי מסגרות האשראי וניצולן הצפוי בפועל כתוצאה מהתחזית שערכנו.

לאחר הכנת תחזית תזרים המזומנים יהיה עלינו לערוך בקרה ומעקב שוטפים ולבצע השוואה בין תזרים המזומנים החזוי לבין תזרים המזומנים בפועל. לגבי כל סטייה מהתחזית יהיה עלינו לבחון האם נדרשת תגובה מיידית בכדי להתמודד עם אותה סטייה.

צעדים לשיפור תזרים המזומנים

קיימות פעולות רבות לשיפור תזרים המזומנים בעסק. חלק מהפעולות כדאי לנקוט באופן שוטף גם כאשר לא מורגש מחנק אשראי ולחץ בתזרים המזומנים. ישנן פעולות השמורות בעיקר לעתות משבר וכאשר כל הצעדים שננקטו לא פתרו את הבעיות.

הפעולות שניתן לנקוט בכדי לשפר את תזרים המזומנים בעסק הן:

1. קיצור תקופת האשראי ללקוחות (בין היתר ע"י צמצום מס' תשלומים בכרטיס אשראי).
2. ניהול משא ומתן לגבי הארכת תקופות האשראי המתקבלות מספקים
3. צמצום רמות המלאים בעסק
4. שיפור מערך החיוב והגבייה בעסק
5. דחיית ביצוע השקעות שאינן הכרחיות
6. מתן הנחות ללקוחות כנגד תשלום במזומן
7. ביצוע פקטורינג על חובות פתוחים
8. ניכיון שיקים דחויים
9. ניכיון שוברים דחויים של כרטיסי אשראי
10. פריסה מחודשת של הלוואות
11. מכירת נכסים בבעלות ומעבר לליסינג תפעולי
12. מציאת חלופות אשראי חוץ בנקאי
13. חיסכון בהוצאות העסק לרבות קיצוץ בעלויות שכר
14. הזרמת הון נוסף לעסק

 

נקיטת צעדים באופן מיידי והימנעות ממשברים

גישה אקטיבית של פעולות לשיפור תזרים המזומנים המיושמת בעסק באופן שוטף עשויה למנוע הידרדרות וגלישה למשבר פיננסי. כדאי לזכור שמשבר פיננסי מחייב בדרך כלל פעולות קיצוניות יותר לטיפול בתזרים המזומנים. למרבה הצער בצד פעולות קיצוניות לטיפול במשבר תזרים מזומנים יש גם השלכות עסקיות שליליות. כדאי גם לדעת כי בניהול תזרים מזומנים זמן התגובה הוא קריטי. התעלמות מסימני אזהרה מוקדמים והשתהות בנקיטת פעולות נחרצות ומיידיות עלולות לסכן את קיומו של העסק.

אתר: ivalue.co.il

 

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

 

יכול לעניין..

בני קיויתי

צרור עצות – כיצד ניתן להקטין את החבות במס שבח

מאת: בני קיויתי*     חבות המס שנקבעה במשרדי מיסוי מקרקעין אינה סופית!    במקרים …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *