RFI – Request For Information

מונח שמשמעותו היא בקשת מידע. בהקשר הארגוני מדובר בדר"כ בשלב ראשוני בתהליך רכישת מוצר או שירותים. ה- RFI הינו פנייה בלתי פורמלית לאיסוף מידע כללי האמור לשמש כבסיס לתכנון ואפיון הדרישות בשלבים מאוחרים יותר. המטרה הכללית היא לאפיין מידע טכני עפי"ר ללא תימחור ושאלות המתייחסות למוצר או לשירותים הנדרשים.
מאמרים בנושא תשתיות טכנולוגיות
מאמרים בנושא הצלחה עסקית

יכול לעניין..

Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך …