ארגז כלים ניהול שינוי וצמיחה ארגונית

מודל למיזוג ארגוני

מאת: מכון מנהיגות – ייעוץ לארגונים לומדים ארגון/חברה מתמזגת א'   ארגון/החברה ממוזגת   ארגון/חברה מתמזגת ב' ערכים מרכזיים, מה חשוב לנו בארגון הנוכחי? ערכים מרכזיים, מה חשוב לנו בארגון המשותף (החדש)? ערכים מרכזיים, מה חשוב לנו בארגון הנוכחי? הנחות יסוד הנחות יסוד משותפות הנחות יסוד חזון נוכחי חזון משותף חזון נוכחי מוצרים ושירותים נוכחיים מוצרים ושירותים משותפים (וחדשים) מוצרים …

קרא עוד