מילון

שפת גוף – Body Language

אמצעי קומוניקציה הבא לידי ביטוי בתנועות, מחוות, הבעות ומאפיינים נוספים בגוף האדם, לשם העברת מסרים. שפת הגוף בדר"כ מהווה מסר סמוי, נילווה לשפה המילולית. ניתן לומר בהשאלה כי תנועות הגוף "מדברות" ללא מילים ומשקפות את האדם והתרבות ממנו בא. לדוגמה: בתרבות המערבית הטיית הראש קדימה ואחורה משמעה הסכמה – "כן" בעוד שבתרבות ההודית להעברת אותו מסר נהוג להטות את הראש …

קרא עוד

חיזוק חיצוני (אקסטרינזי)

תגמול המסופק או מתווך לפרט באמצעות מקור חיצוני כמו ממונה, הארגון, חברים לעבודה וכיו"ב. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא תגמולים ושכר

קרא עוד

חיזוק פנימי (אינטרינזי)

תגמול הנובע מתוך הפרט עצמו, כתחושת הישג, תחושה של עשית דבר חשוב, תחושת עצמאות ואוטונומיה. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמר על אמון והעצמה כגורמים ליצירת התקשרות של העובדים

קרא עוד

מוקד שליטה – Locus of control

אמונת האדם באשר לגורמים המשפיעים על האירועים המתרחשים בחייו. הכוונה לייחוס שהאדם נותן למקור השליטה בנסיבות החיים. בשנת 1966 פיתח Rotter סקאלה הממפה את מוקד השליטה של האדם כפנימי או כחיצוני (ראה מושגים ניפרדים). מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא קבלת החלטות

קרא עוד

מוקד שליטה חיצוני – External Locus of control

ייחוס מקור השליטה בנסיבות החיים – לגורמים חיצוניים בסביבה הקרובה או הרחוקה לאדם. אדם המאמין כי אינו אחראי לגורלו אלא המזל, הגורל או אנשים קרובים הם הקובעים את מהלך חייו. לדוגמה בהקשר הארגוני, עובד המייחס ביצוע כושל למזל רע או לקושי המשימה. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא קבלת החלטות

קרא עוד

מוקד שליטה פנימי -Internal Locus of control

ייחוס מקור השליטה בנסיבות החיים – לאדם עצמו, לתכונותיו, להתנהגותו ולפעולותיו. לדוגמה בהקשר הארגוני, עובד מייחס ביצוע כושל לחוסר יכולת וכישרון שלו. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא קבלת החלטות

קרא עוד

מחויבות ארגונית – Organizational Commitment

עמדה המשקפת את עוצמת הקשר הריגשי ותוצריה ההתנהגותיים בין עובד לארגון. כאשר עובד מרגיש הזדהות ושיתוף עם הארגון, חזונו ופעולותיו, ניתן לומר כי מחוייבותו לארגון גבוהה. מחוייבות ארגונית בהקשרה המוטיבציוני מופיעה בגישת המנהיגות המעצבת (טרנספורמטיבית). מאמרים על הנעת עובדים מאמר על ניהול, מנהיגות, מוטיבציה ומחויבות

קרא עוד

מחויבות עמדתית – Attitudinal commitment

העוצמה היחסית של הזדהות הפרט עם הארגון ומידת מעורבותו בו. (ע"פ Mowdy, Porter & Steers) מאמרים על הנעת עובדים מאמר על ניהול, מנהיגות, מוטיבציה ומחויבות

קרא עוד

מסוגלות עצמית – Self efficacy

לעיתים מתורגם המושג גם כ- חוללות עצמית. הכוונה היא לאופן בו הפרט תופס את המידה בה הוא מסוגל להתמודד עם מצבים, ארועים ואתגרים בתחומים משתנים. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמר על חוללות עצמית וחוללות קולקטיבית מצגת: Expectancy theory. מתוך: http://www.siu.edu

קרא עוד