מילון

תיאוריית קונפליקט ההסחה – Distraction Conflict theory

Sanders חקר את המנגנון שעומד מאחורי תופעת ההקלה/העיכוב החברתי (ראה מושגים ניפרדים) – האפקט של נוכחות אנשים על ביצוע משימה. הסברו הוא כי נוכחות אחרים גורמת לקונפליקט בין הנטייה שלנו להתמקד במטלה לבין הנטייה לכוון את הקשב לקהל, הקונפליקט גורם לנו למתח – מגביר עוררות. למתח תוצאות חיוביות/שליליות בהתאם לתגובה הדומיננטית של כל אחד. מאמרים בנושא ניהול עבודת הצוות מאמרים …

קרא עוד

מודעות עצמית

תהליך של התבוננות וניסיון ללמוד אודות ה"עצמי". ניתן לסווג את המודעות העצמית לשני תהליכים: מודעות עצמית פרטית – הנטייה להסתכלות פנימה ביחס לרגשות ומחשבות פנימיות (אינטרוספקציה). מודעות עצמית ציבורית -נטייה להתמקד בדימוי הציבורי והחיצוני שלנו כאובייקט חברתי בעיני אחרים. העמקת המודעות העצמית נעשית הן דרך חקירה, התבוננות עצמית וגילוי דברים חדשים אודותינו והן דרך משוב מהסביבה המגלה אזורים הסמויים מעינינו …

קרא עוד

תקרת זכוכית

מונח המתאר באופן סימלי את החסמים הסמויים בעיקרם, המונעים קידום נשים במדרגי הניהול והתפקידים בארגונים. נשים ניתקלות בתקרת קידום, למרות כישוריהן ויכולתן. ניתן לחלק את החסמים לשני סוגים: מחסומים פנימיים (בטחון עצמי, ריבוי תפקידים, קונפליקט תפקידים) ומחסומים חיצוניים (סוציאליזציה, סטנדרט כפול לנשים וגברים, סטריאוטיפים, מיעוט מודלים לחיקוי וקול פנימי או חיצוני,מסר אמביוולנטי, דרישות מנוגדות). ארגונים הנילחמים בתופעה זו עשויים לנקוט …

קרא עוד

שפת גוף – Body Language

אמצעי קומוניקציה הבא לידי ביטוי בתנועות, מחוות, הבעות ומאפיינים נוספים בגוף האדם, לשם העברת מסרים. שפת הגוף בדר"כ מהווה מסר סמוי, נילווה לשפה המילולית. ניתן לומר בהשאלה כי תנועות הגוף "מדברות" ללא מילים ומשקפות את האדם והתרבות ממנו בא. לדוגמה: בתרבות המערבית הטיית הראש קדימה ואחורה משמעה הסכמה – "כן" בעוד שבתרבות ההודית להעברת אותו מסר נהוג להטות את הראש …

קרא עוד

מנהיגות מעצבת – Transformational leadership

תיאוריית מנהיגות המדגישה דינמיקה של הנעה באמצעות יצירת מחוייבות. באמצע שנות השמונים יצא Bass כנגד המנהיגות העיסקתית (Transactional leadership) והציע את המנהיגות הטרנספורמטיבית שביכולתה לעצב מחדש את תפיסות העובדים והארגון כולו, באמצעות מחוייבות פנימית. המנהיג הטרנספורמטיבי מכונה כך כי ביכולתו לגרום למעבר (transition) של העובדים מאינטרסים עצמיים – לקולקטיביים. במאמרו משנת 1990 פירט את מאפייני המנהיגות המעצבת: * כריזמה: מספקת …

קרא עוד

מנהיגות מתגמלת (עסקאית) – transactional leadership

מנהיגות המבוססת על דינמיקה של הנעה באמצעות תגמולים. התיאוריות השונות שהדגישו את המימד העיסקאי במנהיגות הניחו כי מתקיים תהליך חליפין (exchange) בין המנהיג למונהגים. במסגרת מערכת הציפיות הקיימת של המונהגים, מצליח המנהיג ליצור תודעה של קשר ברור בין מאמץ לתגמול (פסיכולוגי או חומרי), תוך אבחון מדויק של צורכי המונהגים והגבה באופן המאפשר עיסקה מוטיבציונית עמם. Fiedler, Reddin ו- Hollander היו …

קרא עוד

סיעור מוחות – Brainstorming

טכניקת פתרון בעיות בקבוצה המאפשרת זרימה ספונטנית, יצירתית ולא מבוקרת של רעיונות ופתרונות. את המושג טבע לראשונה Osborn ב- 1957 בהתבסס על ההנחות הבאות: אנשים מטבעם יצירתיים, שימוש באנלוגיות משחררת מחשיבה כבולה, סינרגטיות – קבוצת אנשים מיטיבה לחשוב מאדם אחד ודחיית שיפוט מובילה לכמות שמובילה לאיכות. השיטה מתבצעת בשני שלבים: *שלב הסערה הרעיונאית – הקבוצה מעלה רעיונות ללא סדר, ללא …

קרא עוד

סיעור מוחות אלקטרוני

שימוש בטכנולוגיה מבוססת מחשב לשיפור תוצאות של התהליך המסורתי של סיעור מוחות (ראה מושג ניפרד). מאמרים על יצירתיות בניהול מאמרים על למידה ארגונית

קרא עוד

הייררכית הצרכים של מסלו – Maslow's Hierarchy of Needs

באמצע שנות החמישים פירסם מסלו תיאוריית מוטיבציה המבוססת על חמישה סוגי צרכים המופיעים בסדר הייררכי: 1. צרכים פיזיולוגיים בסיסיים 2. צורכי בטחון/בטיחות 3. צורכי השתייכות 4. צורכי הערכה 5. צורכי מימוש עצמי (ראה קובץ מצורף – פירמידת הצרכים של מסלו) בבסיס המודל קיימת ההנחה כי האדם נימצא בתהליך מתמיד של התקדמות מסיפוק צרכיו הגשמיים הנימצאים בבסיס ההייררכיה עד לסיפוק צרכיו …

קרא עוד

העצמה – empowerment

תהליך שינוי המתרחש ברמה אישית, שיתופית וארגונית במהלכו אנשים כאינדיבידואלים וכקבוצות עומדים על זכותם להחליט ולפעול בנושאים המשפיעים על חייהם וסביבתם. מאת אמתי מעיין – מכון מנהיגות. תהליך זה מתאפשר תודות לפיתוח העמדה המכירה בקיומו של מוקד שליטה פנימי ויצירת תחושה של מסוגלות עצמית (ראה מושגים ניפרדים). מאמרים על הנעת עובדים מצגת מאת אמתי מעיין, בנושא העצמה: empowerment

קרא עוד