מילון

פוליטיקה ארגונית

מרקם יחסי העוצמה והכוח הפורמליים והבלתי פורמליים בארגון. הפוליטיקה הארגונית באה לידי ביטוי בטקטיקות מגוונות של דרכי השפעה ויחסי גומלין כגון: שכנוע, חליפין, הפעלת לחץ, הפעלת סמכות ועוד. התנהגויות אלו, משרתות תועלת אישית או קבוצתית בארגון (בין אם היא תואמת או שאינה תואמת את המטרות הארגוניות). מאמרים בנושא פוליטיקה ארגונית מאמר: תיאוריית הצללים הפוליטיים

קרא עוד

קבוצה משנית

קבוצה בה היחסים הם משניים למטרה שלשמה התקבצה הקבוצה. אלו יחסים תכליתיים, מוגבלים (ספציפיים), ההתעניינות מתמקדת בכשרותו המקצועית של הזולת ובתועלת שניתן להפיק ממנו, התאמתו למילוי המשימות וכו'. ההתקשרות פחות עמוקה ויותר שטחית. קבוצה משנית יכולה בהדרגה להפוך לקבוצה ראשונית (ראה מושג ניפרד). מאמרים על תרבות ארגונית מאמרים על ניהול עבודת צוות

קרא עוד

קבוצה ראשונית

קבוצה בה מתקיימים יחסים ראשוניים אינטימיים ספונטניים ורגשיים. אלו יחסים כוללים, כלומר חברי הקבוצה מתייחסים לכלל אישיותו של החבר בקבוצה. ההתקשרות היא לעומק והיחסים הראשוניים הם מטרת קיומה וערך מרכזי של הקבוצה. קבוצה ראשונית עונה על צרכים ראשוניים של הפרט ומספקת סעד רגשי, זאת בניגוד לקבוצה מישנית (ראה מושג ניפרד) מאמרים על תרבות ארגונית מאמרים על ניהול עבודת צוות

קרא עוד

קבוצה ראשונית

קבוצה בה מתקיימים יחסים ראשוניים אינטימיים ספונטניים ורגשיים. אלו יחסים כוללים, כלומר חברי הקבוצה מתייחסים לכלל אישיותו של החבר בקבוצה. ההתקשרות היא לעומק והיחסים הראשוניים הם מטרת קיומה וערך מרכזי של הקבוצה. קבוצה ראשונית עונה על צרכים ראשוניים של הפרט ומספקת סעד רגשי, זאת בניגוד לקבוצה מישנית (ראה מושג ניפרד) מאמרים על תרבות ארגונית מאמרים על ניהול עבודת צוות

קרא עוד

תרבות ארגונית

דפוס ההנחות, האמונות, הציפיות, והערכים המשותפים, המעצבים את האופן בו אנשים פועלים בארגון. בין ביטויי התרבות הארגונית ניתן להבחין בסמלים, בטקסים, מיתוסים, ז'רגון ונורמות ההתנהגות הנהוגים בארגון. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמר: בניית תרבות ארגונית לישום ניהול 'רזה'

קרא עוד

ניהול באמצעות יעדים- MBO – Management By Objectives

טכניקה ניהולית להנעת עובדים, המתבססת על שימוש מתוכנן בהצבת יעדים בארגון כולו או בחלקים גדולים ממנו. מתבסס על גישת הצבת יעדים (Goal setting) להנעת עובדים הדוגלת ביעדים מאתגרים וקונקרטיים. לעיתים מזומנות נקשרת טכניקה ניהולית זו בהטמעת ניהול משתף או ביזור בקבלת החלטות, בהם ליחידות ולפרטים בארגון ניתנת מידה רבה של אוטונומיה, מבוקרת, בקביעת יעדיהם. מאמרים בנושא שיטות ניהול פרק מספר: …

קרא עוד

דיסוננס קוגנטיבי

תחושת מתח הנחווית כאשר קוגניציות מסוימות (תפיסה, מחשבה, תחושה וכד') נמצאות בסתירה ובחוסר עקביות זו עם זו. מצב המוליד דחף לביטול חוסר העקביות וצמצום הסתירה, לרוב מושגות על ידי שינוי של אחת הקוגניציות. דוגמה: כשאדם השומר על דיאטה עומד מול ממתק וחש במקביל רצון לאכול וצורך לשמור על משקלו. בעודו לועס את הממתק הוא משכנע עצמו כי בעצם הממתק לא …

קרא עוד

ייעוד ארגוני (mission)

הייעוד מגדיר את הסיבה הפורמלית לקיום הארגון ואת הפעולות המרכזיות, שעל הארגון לבצע ע"מ להבטיח את קיומו לאורך זמן. מהייעוד נגזרות המטרות, הטכנולוגיה והעשייה השוטפת בארגון. הייעוד מבחין בין ארגונים בעיקר על בסיס של מאפיינים סטרוקטורליים כגון טכנולוגיה, חתך אנושי וגודל, לעומת החזון המבחין בין ארגונים על בסיס של ערכים ומשמעות. שתי חברות זהות בייעודן עשויות להיות מונחות על ידי …

קרא עוד

הקלה חברתית – Social facilitation

תופעה במהלכה משתפרים ביצועי הפרט כאשר העבודה מבוצעת בנוכחות אחרים. בדר"כ התהליך אופייני במשימות פשוטות ומוכרות. (ראה מושגים קרובים – האצה חברתית, תיאוריית קונפליקט ההסחה) מאמרים בנושא ניהול עבודת צוות מאמרים בנושא הנעת עובדים

קרא עוד

עיכוב חברתי – Social inhibition

תופעה במהלכה יורדים ביצועי הפרט כאשר העבודה מבוצעת בנוכחות אחרים. בדר"כ התהליך אופיני למשימות מורכבות ולא מוכרות. (ראה מושגים קרובים – הקלה חברתית, תיאוריית קונפליקט ההסחה) מאמרים בנושא ניהול עבודת צוות מאמרים בנושא הנעת עובדים

קרא עוד