מילון

מיון אוטומטי – Automatic Classification

בתהליך המורכב של ניהול ידע בארגונים, נעשה שימוש במיון אוטומטי של כמויות המידע הגדולות המצטברות בארגון. כלי ניהול הידע מכוונים לארגן מידע מתוך ומחוץ לארגון וכמובן מרשת האינטרנט. המיון האוטומטי מאפשר בניית עץ נושאים אוטומטי וקיבוץ מסמכים דומים אל ענפי המבנה ההיררכי. טכנולוגיות המיון האוטומטי השונות נבדלות זו מזו ומתחלקות לשלושה סוגים מרכזיים (ראה מושגים ניפרדים): Rules -Based Classification Training …

קרא עוד

עיצוב פרסומים – Publication Design

מערכות לניהול תוכן מכילות אלמנט של עיצוב צורת התוכן. התוכן מעוצב באמצעות תבניות של פרסומים. עיצוב פרסומים בהקשר של מערכות ניהול תוכן דורש תכנון במידה רבה. עיצוב הפרסומים מגדיר את אב הטיפוס והתבניות של דפי הפרסומים אותם תידרש מערכת ניהול התוכן לייצר. מטרת עיצוב הפרסומים הנה להבטיח בסיס פרסומים בעלי קו מנחה אחיד, אך בעלי גמישות; והעיקר- משדרים את רוח …

קרא עוד

קיבוץ / אישכול מסמכים – Document Clustering

תהליך ארגון אוטומטי של מסמכים לאשכולות המבוססים על דמיון משותף בין המסמכים המקובצים. התהליך מתבצע תודות לאלגוריתמים שונים המאפשרים סידור המסמכים בעץ נושאים היררכי, תוך אופטימיזציה של המבנה ההיררכי לכדי אשכולות מסמכים. מאמרים על איסוף ותיעוד מידע וידע כתבה על הקמת מאגר ידע – איסוף מידע

קרא עוד

התנהגות ארגונית – Organizational Behavior

שדה החקר המתמקד ביחסי הגומלין שבין הארגונים לבין האנשים והקבוצות המרכיבים אותם; האופן בו גורמים בארגון משפיעים על התנהגותם של פרטים והאופן שבו פרטים וקבוצות משפיעים על המבנה, התרבות והאקלים הארגוני. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על מודלים ודינמיקות של מנהיגות

קרא עוד

חיברות – Socialization

תהליך הדרגתי ומתמשך, באמצעותו לומד הפרט להיות חבר בצוות/ארגון או חברה מסויימים. התהליך כולל הפנמת ערכים, נורמות ומאפיינים התנהגותיים מקובלים תוך ניסיון של הפרט להשתייך לאותה קבוצה. בעוד שבפסיכולוגיה ההתפתחותית נחקרת הסוציאליזציה בילדות, הרי שבהקשר הארגוני מדובר על תהליכי סוציאליזציה של העובד/המנהל החדש בארגון. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים בנושא עיצוב ייעוד וחזון

קרא עוד

יוקרת סטטוס – Status Prestige

רמת היוקרה המייוחסת עבור קבוצת סטטוס מסויימת. זהו מושג השוואתי, הקושר לסטטוס מסויים, דרגה כלשהי של הילה וחשיבות. בדר"כ זהו מקור למתח ביחסים בין בעלי סטטוסים משום שהיוקרה כאמור -מדורגת. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על דרגי מנהיגות וניהול

קרא עוד

נורמה – Norme

מבחינה חברתית מושג זה בא לציין מעיןהנחיית ביצוע הנגזרת מהערכים השונים וקובעת את סדרי היחסים החברתיים. הנורמה עונה על חמש שאלות: 1. מי מצפה, 2. ממי, 3. מה לעשות או מאיזה מעשה להמנע, 4. באילו תנאים, 5. מה תהיינה התוצאות. לדוגמה: מהערך "והדרת פני זקן" נגזרת הנורמה: "מפני שיבה תקום". מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמר על הארגון בפניקה

קרא עוד

סטטוס – Status

מלטינית – מצב, מעמד בתוך מסגרת מסויימת. מיקומו הניתפס והחברתי של אדם בתוך מבנה חברתי או מערכת חברתית מסויימת. קבוצות סטטוס נוהגות לאמץ לעצמן נורמות ומאפיינים התנהגותיים ייחודיים ע"מ להבחינם כקבוצת סטטוס ולשמר את רמת היוקרה המיוחסת לקבוצה זו. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על דרגי מנהיגות וניהול

קרא עוד

סמל סטטוס – Status symbol

סמלים חומריים או אחרים המקובלים כמייצגים סטטוס מסויים ומשמשים כלי עזר להגדרה חברתית סימלית. לדוגמה: צורות לבוש או פריטי לבוש, סגנון דבור, שמוש באביזרים המאפיינים סביבה חיצונית, כתובת מגורים, סוג מכונית וכו. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על דרגי מנהיגות וניהול

קרא עוד

עמדה – Attitude

רמת הרגש החיובי או השלילי אותו חש אדם כלפי אוביקט עמדה נתון (אוביקט עמדה עשוי להיות כל דבר הכלול בתחום הניסיון של הפרט החווה, כמו עצם, אדם, מקום, רעיון וכיו"ב – ע"פ C.C. Pinder. יש המייחסים למושג, בנוסף לפן הריגשי, גם פן קוגניטיבי (אמונה, דימוי וזיכרון קובעים את העמדה כלפי האובייקט) ו/או פן התנהגותי (הנטייה להתנהג באופן מסוים כלפי האובייקט) …

קרא עוד