מילון

תיכון ארגון – Organizational Design

פעולה יצירתית המכוונת להקמת ארגון חדש. הפעולה מתבצעת בתנועה מעגלית, החוזרת על עצמה. במהלך התנועה, מפתחים פתרונות ארגוניים ע”י רכישה מתמדת של ידע ובחינת חלופות. יש לשלב מידע, ידע תובנות וממצאים בתהליך אינטראקטיבי, דינמי, מתפתח, עד התגבשות הפתרון הרצוי. מאמרים בנושא: תיכון ארגוני

קרא עוד

דימוי עצמי – Self image

מערכת מאורגנת של תכונות והערכות שמייחס האדם לעצמו ומתנהג על פיהן. הדימוי העצמי מושפע מציפיות האדם מעצמו, מיכולתו הניתפסת ומהפער בין הישגיו וציפיותיו. Rogers היה אחד התיאורטיקנים אשר ייחסו לדימוי העצמי חשיבות רבה לבריאותו הנפשית ולהסתגלותו החברתית של הפרט. (ראה גם מושגים קרובים – מסוגלות עצמית והערכה עצמית). מאמרים על פיתוח עובדים מאמר על אסרטיביות ביחסי עבודה

קרא עוד

תכנון עסקי

תהליך שיטתי לפיתוח האסטרטגיות העסקיות ארוכות הטווח המכוונות להשגת יעדי הארגון. התהליך כולל הגדרת יעדים, הצגת תחזיות וניסוח אסטרטגיות מותאמות שמתוכן תיגזרנה תוכניות עבודה מפורטות בתחומי הפעילות השונים. מאמרים בנושא תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה פרק מספר: הכנת תוכנית עסקית

קרא עוד

תוכנית עבודה שנתית

מיתווה פעולה מפורט המגובש בארגון, אחת לשנה ומטרותיו: להשיג את היעדים החיוניים, שהוגדרו ע"י הנהלת הארגון או שהם חלק מהתוכנית האסטרטגית של הארגון, להבטיח את ייעוד הארגון ומשימותיו ולקדם את תהליך מימוש החזון הארגוני. מאמרים בנושא תוכניות עבודה מצגת: גיבוש תוכנית עבודה שנתית

קרא עוד

חלוקת עבודה

מושג זה מהווה אחד ממאפייניו הבולטים של הארגון המודרני; מדובר בחלוקת משימה כלשהי לפעולות נפרדות המאפשרת לבצעה באופן יעיל ותכליתי. מבחינים בשלוש שיטות עיקריות לחלוקת עבודה: 1. חלוקת עבודה אנכית על פי הרמות השונות במדרג הארגוני 2. חלוקת עבודה אופקית: לפי תהליכי העבודה 3. חלוקת עבודה אלכסונית: באמצעות יחידות הקו והמטה מאמרים על תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה מאמרים על ניהול …

קרא עוד

הצבת יעדים (Goal setting)

גישה להגברה, תיעול ושימור של מוטיבציה בעבודה. הנחות היסוד של גישת הנעת עובדים זו, הן כי יעדים מאתגרים מובילים לביצועים ברמה גבוהה יותר מאשר יעדים קלים להשגה וכן כי יעדים קונקרטים ופרטניים מובילים לביצועים ברמה גבוהה יותר מאשר יעדים כלליים ומעורפלים. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה

קרא עוד

5P

5 העקרונות של מדיניות השיווק הנכון; Product – מדיניות המוצר, Price – מחיר, Physical Distribution – הפצה, Promotion – פרסום וקידום מכירות, Private service – שירות. ניהול והפעלת אנשי מכירות – מאת גלעד גלבוע

קרא עוד

מצוינות/הצטיינות excellence

חתירה מתמשכת למימוש הפוטנציאל האישי והארגוני תוך הצבת רף עולה של סטנדרטים וציפיות עצמיות מחד ותוך מודעות וקשב למסגרת ולסביבה הרחבה יותר מאידך. פרטים ו/או ארגונים החורטים על דגלם את ערך המצוינות ישאפו לפעול לאורו בכל תחומי העשיה. אצל פרטים וארגונים אלה מושם דגש לא רק על השגת המטרה אלא גם על האופן שבו היא מושגת: מידת היצירתיות והחדשנות, אופן …

קרא עוד

תזרים עבודה – Workflow

תזרים עבודה הוא מכלול של נהלים ושלבים מובנים המביאים עם השלמתם לביצוע מהלך, משימה או תהליך ארגוני. תזרים עבודה כולל איפיון התהליך (רצף הפעולות הנדרשות, תתי פעולות, מיקום, תפקידים וסמכויות), מדיניות הארגון (חוקים נהלים), ותנאי ביצוע (לוח זמנים, אירועים, מגבלות ותנאים). תזרימי העבודה כוללים 2 סוגים עיקריים: תזרימי עבודה מכווני משימה ותזרימי עבודה מכווני אישור. מיזוג הסוגים השונים יוצר מערך …

קרא עוד

מערכת לניהול תזרים עבודה – Workflow Management System

מערכת אוטומטית לניהול, הגדרה, יצירה, הוצאה לפועל ובקרה של תזרימי עבודה (Workflow) בארגון. המערכת כוללת מנוע תזרימי עבודה המאפשר את הגדרת מכלול החוקים והתפקידים שבבסיס תזרים העבודה וקישוריותו עם עובדי הארגון ויישומי מערכת מתאימים במסגרת לוח זמנים. מאמרים בנושא בקרה ניהולית מאמרים בנושא ניהול פרוייקטים

קרא עוד