תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה – מושגים

תכנון עסקי

תהליך שיטתי לפיתוח האסטרטגיות העסקיות ארוכות הטווח המכוונות להשגת יעדי הארגון. התהליך כולל הגדרת יעדים, הצגת תחזיות וניסוח אסטרטגיות מותאמות שמתוכן תיגזרנה תוכניות עבודה מפורטות בתחומי הפעילות השונים. מאמרים בנושא תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה פרק מספר: הכנת תוכנית עסקית

קרא עוד

תוכנית עבודה שנתית

מיתווה פעולה מפורט המגובש בארגון, אחת לשנה ומטרותיו: להשיג את היעדים החיוניים, שהוגדרו ע"י הנהלת הארגון או שהם חלק מהתוכנית האסטרטגית של הארגון, להבטיח את ייעוד הארגון ומשימותיו ולקדם את תהליך מימוש החזון הארגוני. מאמרים בנושא תוכניות עבודה מצגת: גיבוש תוכנית עבודה שנתית

קרא עוד

חלוקת עבודה

מושג זה מהווה אחד ממאפייניו הבולטים של הארגון המודרני; מדובר בחלוקת משימה כלשהי לפעולות נפרדות המאפשרת לבצעה באופן יעיל ותכליתי. מבחינים בשלוש שיטות עיקריות לחלוקת עבודה: 1. חלוקת עבודה אנכית על פי הרמות השונות במדרג הארגוני 2. חלוקת עבודה אופקית: לפי תהליכי העבודה 3. חלוקת עבודה אלכסונית: באמצעות יחידות הקו והמטה מאמרים על תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה מאמרים על ניהול …

קרא עוד

הצבת יעדים (Goal setting)

גישה להגברה, תיעול ושימור של מוטיבציה בעבודה. הנחות היסוד של גישת הנעת עובדים זו, הן כי יעדים מאתגרים מובילים לביצועים ברמה גבוהה יותר מאשר יעדים קלים להשגה וכן כי יעדים קונקרטים ופרטניים מובילים לביצועים ברמה גבוהה יותר מאשר יעדים כלליים ומעורפלים. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה

קרא עוד

PFI: Private Finance Initiative

וארינט של שיטת BOT (ראה ערך) המשמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרוייקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של פרוייקט, תוך התחייבות מצדה לרכישת שירותים בהתאם להקף השירותים המסופקים בפועל וקביעת מיכסת מינימום, אשר לגביה יועבר תשלום קבוע אף אם לא יעשה בה שימוש. עם תום תקופת הזיכיון מועבר הפרוייקט חזרה לבעלות הממשלה. שיטה …

קרא עוד

BOT: Build Operate Transfer

שיטת BOT משמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרוייקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של הפרוייקט לתקופה מסוימת, כאשר בסוף התקופה הזיכיון עובר לרשות הממשלה. דוגמא לפרוייקט בולט, שהוקם בשיטה זו בארץ, הנו כביש 6 של חברת דרך ארץ. אתר חברת דרך ארץ

קרא עוד