אסטרטגיות בניהול המשאב האנושי – מושגים

ניהול משאבי אנוש

תחום פעולה ארגוני שמטרתו להביא לידי ביטוי מקסימלי את הפוטנציאל האישי והציוותי של חברי הארגון ולרתום אותו לעשייה הארגונית. כל זאת מתוך הכרה כי פיתוח המשאב האנושי וניהולו, היא משימתם המיידית של כל מנהלי הארגון. תחום זה עוסק בתהליכים של פיתוח, יישום והערכה של נהלים, שיטות ותכניות המתייחסות לפרט בארגון. ניהול משאבי אנוש מהווה במקביל, פונקצית ביצוע וגוף ידע בארגון. …

קרא עוד