הפצת ידע – מושגים

XML -Extensible Markup Language

שפת תכנות שפותחה להוות סטנדרט בינלאומי לחילופי מידע בין מערכות עסקיות בתוך הארגון או בין הארגון לגורמים חיצוניים. השפה מאפשרת תיאור התוכן והמבנה של יחידות המידע תוך שימוש בתגים מותאמים אישית להגדרות, העברות, בדיקת תקיפות ואימות, ותרגום של נתונים בין יישומים שונים וארגונים ברשת האינטרנט. תגים אלה מאפשרים תחלופה של מידע בין מחשבים או בין מערכות תוכנה שונות ללא צורך …

קרא עוד

חיפוש מאוחד – Federated Search

שמות נירדפים למונח זה הינם: Integrated Search ,Unified Search. הכוונה לתהליך של איחוד תוצאות חיפוש ממקורות מידע שונים, הבאים עקב ריבוי מערכות בארגון וריבוי מנועי חיפוש ייחודיים. המשתמש רוצה ליהנות מהידע הקיים במערכות והמנועים החזקים שמעליו. עם זאת, לא יטרח לבצע חיפוש כל פעם בכל מקור בנפרד. במקרים רבים, המשתמש אפילו לא מודע במי מהמקורות נמצא הידע המבוקש. Federated Search …

קרא עוד

ניווט אסוציאטיבי

שיטה לניווט באינטרנט המאפשרת גישה לתכנים ומשלימה את שתי השיטות הקלאסיות: הגישה הישירה (באמצעות החיפוש- Search) וגישה תפריטית/היררכית (באמצעות בר הניווט- Navigate Menu). הניווט האסוציאטיבי הינו פיתוח של ההיפר-לינק והוא מאפשר גישה רוחבית אפקטיבית בתוך האתר/יישום או מחוצה לו. אין מדובר ב"שיטוט", או "גלישה", אלא בקישור רוחבי מושכל, ללא אובדן ההתמצאות. מאמרים על הפצת הידע כתבה על ארגון תכנים

קרא עוד