שיטות ניהול – מושגים

ניהול באמצעות יעדים- MBO – Management By Objectives

טכניקה ניהולית להנעת עובדים, המתבססת על שימוש מתוכנן בהצבת יעדים בארגון כולו או בחלקים גדולים ממנו. מתבסס על גישת הצבת יעדים (Goal setting) להנעת עובדים הדוגלת ביעדים מאתגרים וקונקרטיים. לעיתים מזומנות נקשרת טכניקה ניהולית זו בהטמעת ניהול משתף או ביזור בקבלת החלטות, בהם ליחידות ולפרטים בארגון ניתנת מידה רבה של אוטונומיה, מבוקרת, בקביעת יעדיהם. מאמרים בנושא שיטות ניהול פרק מספר: …

קרא עוד

חשיבה קבוצתית – Groupthink

מושג שהוצג ע"י Irving Janis בשנות השבעים ומתייחס לתהליך קבלת החלטות בקבוצה, המושפע מהצורך של חברי הקבוצה להגיע לידי קונסנזוס. הצורך בקונסנזוס, גובר על יכולת חברי הקבוצה לבחון רעיונות חלופיים באופן ריאלי. עפי"ר מסתיים תהליך זה בקבלת החלטה שאינה אופטימלית. הדגש במושג זה הוא בכוחו של הלחץ הקבוצתי העשוי לפגום בבהירות המחשבה, ביעילות המנטלית, בבוחן המציאות, ובשיפוט המוסרי של חברי …

קרא עוד