עיצוב יעוד וחזון – מושגים

ייעוד ארגוני (mission)

הייעוד מגדיר את הסיבה הפורמלית לקיום הארגון ואת הפעולות המרכזיות, שעל הארגון לבצע ע"מ להבטיח את קיומו לאורך זמן. מהייעוד נגזרות המטרות, הטכנולוגיה והעשייה השוטפת בארגון. הייעוד מבחין בין ארגונים בעיקר על בסיס של מאפיינים סטרוקטורליים כגון טכנולוגיה, חתך אנושי וגודל, לעומת החזון המבחין בין ארגונים על בסיס של ערכים ומשמעות. שתי חברות זהות בייעודן עשויות להיות מונחות על ידי …

קרא עוד