מילון

קיימות ארגונית (פיתוח ברקיימא בארגונים) SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CORPORATES

יישום כולל של תהליכי תכנון וניהול המציבים את יחסי הגומלין בין הארגון לסביבתו גבוה בסדרי העדיפויות. בפני הארגון עומד האתגר של ניצול נכון יותר של המשאבים כך שיאפשרו רוח מעסק חדש ו/או חסכון והתיעלות, אי בזבוז של משאבי הסביבה והכלל ותרומה למינוף ערכי הארגון והקהילה בה הוא פועל. דוגמא לחשיבה כזו ניתן לראות בהקמת מפעל מי הגבינה של תשלובת החלב, …

קרא עוד

מצוינות/הצטיינות excellence

חתירה מתמשכת למימוש הפוטנציאל האישי והארגוני תוך הצבת רף עולה של סטנדרטים וציפיות עצמיות מחד ותוך מודעות וקשב למסגרת ולסביבה הרחבה יותר מאידך. פרטים ו/או ארגונים החורטים על דגלם את ערך המצוינות ישאפו לפעול לאורו בכל תחומי העשיה. אצל פרטים וארגונים אלה מושם דגש לא רק על השגת המטרה אלא גם על האופן שבו היא מושגת: מידת היצירתיות והחדשנות, אופן …

קרא עוד

Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך כלל ביחס ישר לגודל הארגון ולוותק שלו, ככל שארגון גדול יותר כמות המידע גדולה יותר וככל שהארגון וותיק יותר כך הן כמות המידע שנצברת והן התובנות והניסיון שנצברים גדולים אף הם. Virtual Product, מונח שצמח מתוך קהילת המהנדסים, מתייחס לתוצר לוואי הנוצר בצד פיתוח המוצר. …

קרא עוד

PRR : Production Readiness Review

סקר לבדיקת מוכנות פס הייצור לפני מעבר לייצור המוני של מוצרים. Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq – מאת נגה ינון, מנהלת מתודולוגיות ואבטחת איכות של חטיבת טכנולוגיות מידע בבזק

קרא עוד

מיקור חוץ – outsourcing

תהליך ארגוני ובו שירותים ותהליכים הנידרשים למימוש יעדי הארגון, נרכשים ממקורות המצויים מחוץ לגבולות הארגון (קרי מספקים חיצוניים). דוגמאות לתחומים נפוצים בהם ארגונים נוקטים במיקור חוץ: 1. ייעוץ וליווי מקצועי ע"י מומחה. 2. ביצוע תהליך גיוס, מיון והשמת עובדים חדשים ע"י חברה חיצונית. 3. ניהול וביצוע פרוייקטים. מאמרים על מיקור חוץ outsourcing מאמר על הפן הארגוני והאנושי של outsourcing

קרא עוד

בדיקת נאותות – DUE DILIGENCE

תהליך של בדיקה ולמידה המהווה חלק אינטגרלי מסגירת העסקה (בד"כ לאחר חתימת זיכרון דברים בין הצדדים) ומטרתו איסוף כל המידע והידע הנדרש לרוכש או למשקיע. בבדיקה נאסף מידע וידע עסקי, פיננסי, משפטי וארגוני (לרבות משאבי אנוש, תשתיות, תהליכים..) והוא מבוצע על ידי אנשי מקצוע רלוונטיים (רואי חשבון, עורכי דין, יועצים ארגוניים-אסטרטגיים). לצד היותו תהליך מרכזי בתיקוף העסקה והבאתה לידי חתימה …

קרא עוד

ניהול שינוי כולל change management

תהליך מערכתי כולל של שינוי ארגוני המובל ע"י ההנהלה הבכירה. התהליך מתמקד: 1. בשינוי התאמת הארגון (משימות, מבנה ותהליכים) לאסטרטגיה העסקית, ליעוד ולחזון הארגוני. 2. בהובלת תהליך של השתנות המובל בידי המנהיגות בכל דרגי הארגון תוך חיזוק ופיתוח ערכי התרבות הארגונית הרצויים ושינוי הדרגתי בתפיסות ובזהות הפרטית והארגונית. מאמרים בנושא מבנה וטרנספורמציה ארגונית מצגת: הקמה / תיכון ועיצוב ארגון

קרא עוד

קיימות (פיתוח ברקיימא) SUSTAINABLE DEVELOPMENT

תפיסה כוללת המדגישה את הצורך בתהליכי תכנון וניהול של ההווה תוך שמירה (אי ביזבוז ואם ניתן אף תוספת) על משאבי העתיד. הגישה נהוגה בתהליכי תכנון פיסי וסביבתי ומוצאת היום יישומים רבים בתהליכים ארגוניים. מאמרים בנושא: קיימות ארגונית corporate sustainability Sustainability Initiatives in the Private Sector

קרא עוד

קיימות ארגונית (פיתוח ברקיימא בארגונים) SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CORPORATES

יישום כולל של תהליכי תכנון וניהול המציבים את יחסי הגומלין בין הארגון לסביבתו גבוה בסדרי העדיפויות. בפני הארגון עומד האתגר של ניצול נכון יותר של המשאבים כך שיאפשרו רוח מעסק חדש ו/או חסכון והתיעלות, אי בזבוז של משאבי הסביבה והכלל ותרומה למינוף ערכי הארגון והקהילה בה הוא פועל. דוגמא לחשיבה כזו ניתן לראות בהקמת מפעל מי הגבינה של תשלובת החלב, …

קרא עוד

סקר שכר

תהליך המכוון להשגת מידע באשר לשיעורי השכר בחברות דומות, עבור משרות דומות. באמצעות תוצאות הסקר ניתן להקיש על תעריפי השכר המקובלים בשוק. בדרך זו בודק הארגון את מיקומו למול מתחריו במטרה לשמור על מבנה שכר תחרותי. יחד עם זאת, תהליך התאמת מבנה השכר בארגון, לזה הקיים בשוק מבוסס בדר"כ על פשרות. מקורות המידע לסקר כוללים: סקרים כלליים המפורסמים לציבור הרחב, …

קרא עוד