שילוב ידע

שילוב ידע מוגדר כ"זיהוי ורכישה של ידע רלוונטי ממקורות שמחוץ לארגון והשימוש בו בתוך הארגון"
(Kraaijenbrink, Wijnhoven & Groen, 2002).
מהגדרה זו נובעות שלוש מסקנות: (1) האובייקט אינו הארגון לבדו אלא הארגון וסביבתו; (2) שלושת התחומים (או השלבים) בהם דן שילוב ידע הם זיהוי ידע, רכישתו (לאו דווקא במובן המסחרי) והשימוש בו, ו-(3) השלב השלישי, קרי השימוש בידע, מייצג את החפיפה בין "שילוב ידע" לבין "ניהול ידע" (ר' תרשים).
מתוך "קריטריונים לסיווג בעיות ופתרונות בתחום שילוב הידע לצורך פיתוח מוצרים חדשים" – מאמר מאת דורון פארן, אהרון האופטמן ויואל רבן.

תרשים מס' 1: תחומי חפיפה בין "שילוב ידע" לבין "ניהול ידע"

 
לקריאת המאמר: קריטריונים לסיווג בעיות ופתרונות בתחום שילוב הידע לצורך פיתוח מוצרים חדשים

יכול לעניין..

מודל המרת הידע של Nonaka & Takeuchi

מודל המתאר את מחזור יצירת הידע הארגוני כתהליך דינמי מתמשך הכולל רכישת ידע, צבירת ידע …