ראשי » ניהול המשאב האנושי » יחסי עבודה » קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי וחובת ניהול מו'מ עם ארגון עובדים יציג

קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי וחובת ניהול מו'מ עם ארגון עובדים יציג

 

 מאת:  עו"ד הילה פורת *   rtf3462415397_3101811017

 

ביום 10.8.2009 פורסם ברשומות חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט-2009, במסגרתו תוקן סעיף 33יד לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), הקובע קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי, והוסף סעיף 33ח1 לחוק, הקובע חובת ניהול מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית.

 

  1. מעביד אשר לא ישלם לעובד תוספת על שכר המינימום כפי שנקבעה בהסכם קיבוצי – ייקנס:

בהתאם לתיקון הנ"ל, מעביד העובר על הוראה שבהסכם קיבוצי כללי ענפי תקף, שתחולתה הורחבה בצו הרחבה תקף לפי סעיף 25 לחוק, והקובעת במפורש הוספה על שכר המינימום שנקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן – חוק שכר מינימום), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. 

לדוגמה, ההסכם הקיבוצי בענף השמירה קובע, כי שכר היסוד של העובד יורכב משכר מינימום ועליו תיווסף תוספת "שכר מינימום ענפי" בשיעור של 2.5% (התוספת תינתן בפריסה לפי השיעורים הקבועים בהסכם). הוראה זו הורחבה בצו ההרחבה בענף השמירה.

לפיכך, מעסיק אשר לא ישלם לעובד את תוספת שכר המינימום הענפי, כאמור, בנוסף על שכר המינימום לו זכאי העובד לפי חוק שכר מינימום, צפוי לקנס.  

 

  1. התארגנות ראשונית – חובת ניהול משא ומתן עם ארגון עובדים יציג:

במסגרת התיקון הנ"ל, הוסף סעיף 33ח1 לחוק, לפיו מעביד חייב לנהל משא ומתן בעניינים המנויים בסעיף 1 לחוק (= עניני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או חלק מעניינים אלה), עם ארגון עובדים יציג לפי סעיף 3 לחוק, בהתארגנות ראשונית אצלו; יחד עם זאת, אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לחייב מעביד לחתום על הסכם קיבוצי עם ארגון עובדים בהתארגנות ראשונית.

"התארגנות ראשונית" – התארגנות של ארגון עובדים שהפך ליציג לפי סעיף 3 לחוק, אצל המעביד.

"ארגון יציג לגבי הסכם קיבוצי מיוחד" לפי סעיף 3 לחוק – ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לעניין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.

 

* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר עולם העבודה www.hilaporat.co.il

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

 

 

 

 

 

 

יכול לעניין..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

עבודה בחג פורים

   מאת:  עו"ד הילה פורת*         תקציר האם בחג פורים זכאי עובד ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *