קיימות (פיתוח ברקיימא) SUSTAINABLE DEVELOPMENT

תפיסה כוללת המדגישה את הצורך בתהליכי תכנון וניהול של ההווה תוך שמירה (אי ביזבוז ואם ניתן אף תוספת) על משאבי העתיד. הגישה נהוגה בתהליכי תכנון פיסי וסביבתי ומוצאת היום יישומים רבים בתהליכים ארגוניים.
מאמרים בנושא: קיימות ארגונית corporate sustainability
Sustainability Initiatives in the Private Sector

יכול לעניין..

קיימות ארגונית (פיתוח ברקיימא בארגונים) SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CORPORATES

יישום כולל של תהליכי תכנון וניהול המציבים את יחסי הגומלין בין הארגון לסביבתו גבוה בסדרי …