קהילת מעשה וירטואלית – virtual community of practice

קהילת מעשה (ראה מושג ניפרד) המתפקדת בצורה מלאה או חלקית (קרי – יש לה גם פעילות לא וירטואלית) בממד או במדיום הוירטואלי. קהילה שכזו יכולה להיות רשימת דיוור ו/או קבוצת דיון וירטואלית, ו/או קבוצת דיון וירטואלית התומכת מפגשי עמיתים ממשים. מאת אוריאל מוסל, מנהל פורטל המנהלים מנהיגים ברשת.
מאמרים על קהילות מעשה
מאמר מאת אריאל מוסל: תאור המציאות של קהילת מעשה וירטואלית