צרור עצות – כיצד ניתן להקטין את החבות במס שבח

מאת: בני קיויתי*

 rtf2803785026_272991782

 

חבות המס שנקבעה במשרדי מיסוי מקרקעין אינה סופית! 

 

במקרים מתאימים, ניתן להקטינה בסכומים משמעותיים!!!

עסקאות מקרקעין רבות חייבות במס שבח בסכומים ניכרים, זאת בהבחנה מעסקאות מקרקעין שבהן ניתן לבקש פטור ממס שבח מכוח סעיף 49א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן: החוק). נישומים רבים משלמים את המס שנקבע להם על ידי מס שבח – במחשבה שזהו מס סופי, ומפסידים ממון רב. במאמר זה אסקור ואציג כמה דרכים שבאמצעותן ניתן להקטין את החבות במס שבח.

  1. הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה:

חישוב המס על השבח הריאלי שנוצר ממועד הרכישה עד 7 בנובמבר 2001  על ידי מס שבח, נעשה לפי 46%, ועל השבח הריאלי שנוצר מ- 7 בנובמבר 2001 ועד ליום המכירה – לפי 20%.  רבים המקרים בהם מגיע לנישום חישוב לפי מס נמוך יותר מהשיעורים הנ"ל, למשל במקרים שלא היו לנישום הכנסות נוספות, או במקרים שהיו לו הכנסות נוספות בשיעורי מס נמוכים. כמו כן, נישומים שמלאו להם 60 שנה ביום המכירה, והם זכאים למיסוי הכנסתם כולל שבח ריאלי ממדרגת מס של 10%. במקרים כאלה יש להגיש למס הכנסה דו"ח שנתי בתום השנה בה חלה עסקת מס השבח, ולבקש החזר מס.

  1. פריסת שבח:

כל נישום זכאי לפרוס את השבח הריאלי עד 4 שנים לאחור או לפי תקופת הבעלות על הנכס – לפי הקצרה ביניהן. נישומים שהכנסותיהם בשנים הקודמות היו נמוכות או שוות להכנסותיהם בשנת השבח עשויים ליהנות מהקטנת חבות המס על ידי פריסת השבח. חשוב לזכור בהקשר זה שפריסת השבח מאפשרת לנצל נקודות זיכוי שלא נוצלו.  פריסת השבח נעשית באמצעות הודעה לפקיד השומה והגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה עבור השנים הכלולות בפריסה.

  1. קיזוז הפסדי הון והפסדים עסקיים מהשבח:

נישומים שהרוויחו בעסקאות מקרקעין והפסידו בעסקאות הוניות אחרות (ניירות ערך, מכירת נכסי הון עסקיים, וכיו"ב), יכולים להקטין את הרווח בגובה הפסד ההון. כללי ההקטנה מפורטים בסעיף 92 (א)(1) לפקודת מס הכנסה.

נישומים שהרוויחו בעסקאות מקרקעין ומנגד יש להם הפסד שוטף מעסק יכולים לנצל את ההפסד בקיזוזו מההכנסה מהשבח, כללי ההקטנה מפורטים בסעיף 28 (א) ו- 28 (י) לפק' מס הכנסה.

  1. פיצול עסקת שבח:

לא רבים יודעים אולם נישומים שרכשו ומכרו את המקרקעין בתקופת היותם נשואים זה לזה ושניהם אינם ממוסים על הכנסותיהם לפי מדרגת המס הגבוהה ביותר, יכולים לבקש מפקיד השומה פיצול תוצאת השבח בין שניהם, על מנת שכל חלק ימוסה אצל אחד מבני הזוג ובכך ינוצלו פעמיים מדרגות המס הנמוכות ונקודות הזיכוי.  אפשרות זו הינה טובה במקרים שלשני בני זוג שכאמור לעיל היו נשואים זה לזה במעמד רכישת הנכס ובמעמד מכירתו ולשניהם הכנסות נמוכות. התקדים לבקשה כזו הינו בפסק דין ניר-יוסף נ' פ"ש נתניה,  עמ"ה 6/97, בו קיבל בית המשפט את עמדתם של הנישומים בניגוד לעמדת פקיד השומה אשר קבע בשומה שערך לנישומים שההכנסה מהשבח תשוייך לבן הזוג בעל ההכנסה הגבוהה מהשניים. בית המשפט הפנה את תשומת הלב להוראת סעיף 48 ב(א) לפקודת מס הכנסה, שקובע שהכנסה משבח כמוה כהכנסה לעניין שיעורי המס ולא לעניין שיטת חישוב המס (נפרד או מאוחד). אציין שתכנון כזה מצריך היערכות ומוכנות למאבק עיקש מול מס הכנסה כיוון שמדובר בפס"ד של בימ"ש מחוזי (שאינו מחייב) ופקיד השומה ינסה לייחס את כל השבח לבן הזוג שהכנסתו היא הגבוהה מבין השניים.

 

  1. חברה משפחתית:

בחברה "רגילה"  שבבעלותה נכס מקרקעין, והחברה שוקלת למכור אותו ולהתפרק,  חבות המס תהיה  36% על השבח שנוצר לפני 7 בנובמבר 2001 ו- 25% על השבח שנוצר לאחר 7 בנובמבר 2001 השבח, ועוד 25% בעת הפירוק. אם החברה תיערך מבעוד מועד ותשנה סיווגה לחברה משפחתית לפני מכירת הנכס, היא תיהנה משיעור מס לפי המס השולי של הנישום המייצג (על השבח שנוצר לפני 7 בנובמבר 2001) ו- 20% על השבח שנוצר אחרי 7 בנובמבר 2001.  לידיעת המתעניינים באפשרות זו:

  • אפשרות זו טובה במקרים בהם מרבית שנות אחזקת הנכס בבעלות החברה הינה בשנים שלאחר 7 בנובמבר 2001. 
  • קיימת החלטת מיסוי שקובעת שניתן ליהנות ממיסוי של חברה משפחתית על הכנסות משבח.
  • יש להיזהר מ"תאונת מס": בחברה משפחתית יש מניעה לקיזוז הפסדים של הנישום שהיו לו בטרם הפכה החברה להיות משפחתית, מהכנסה שהועברה מהחברה המשפחתית לנישום המייצג שלה. אשר על כן יש לבחון בזהירות מרבית ניצול שיטה זו במקרים בהם לחברה או לנישום יתרת הפסדים לקיזוז, בטרם תועבר הפעילות למסגרת של חברה משפחתית.
  • על מנת להימנע מ"תאונת מס" הנזכרת לעיל ראוי לשקול מעבר ל"חברת בית", בה אין הוראה כאמור בסעיף 5 ג לעיל.

 

 קישורים רלבנטים באתר:

מנהיגים ברשת

www.leadersnet.co.il

leaders@leadersnet.co.il

© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" נובמבר 2011. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

יכול לעניין..

ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים בעסק

  מאת: צוות i-value ניהול כושל של תזרים המזומנים בעסק הוא אחד מהגורמים העיקריים לקריסתם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *