עדכון שכר מינימום מיום 1.10.2012

 

מאת: הילה פורת, עו"ד *

rtf3330991446_435429390

ביום 1.10.2012 התעדכן שכר המינימום ל- 4,300 ש"ח בחודש ו- 23.12 ש"ח לשעה.

 

הקדמה

ביום 15.6.2011 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק), הקובע את העלאת שכר המינימום כדלקמן:

 

  1. בתקופה שמיום 1.7.2011 עד יום 31.3.2012 – סכום השווה ל-4,100 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן – חוק שכר מינימום) (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);
  2. בתקופה שמיום 1.4.2012 עד יום 30.9.2012 – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום 1.4.2012, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום, לפי הגבוה מביניהם;
  3. בתקופה שמיום 1.10.2012 עד תום תוקפו של החוק – סכום השווה ל-4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום.

 

תחילתו של חוק זה ביום 1.7.2011 והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי חוק שכר מינימום, אלמלא הוראות סעיפים 1-3 לעיל, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בסעיף 3 לעיל.

 

בהתאם לכל האמור לעיל, בתקופה שמיום 1.10.2012 ועד לתום תוקפו של חוק זה שכר המינימום הוא כדלקמן: 

שכר מינימום

חודשי לשעה

 

יומי – לעובד 5 ימים בשבוע יומי – לעובד 6 ימים בשבוע
4,300 ₪ 23.12 ₪ 198.46 ₪ 172 ₪

 

 

שכר מינימום לנוער ולחניך

גיל שכר למשרה מלאה (לפי 40 שעות בשבוע) שכר לשעת עבודה (לפי 173 שעות בחודש)
עד 16

(לא כולל)

3,010 ₪ 17.39 ₪
מ- 16 עד 17

(לא כולל)

3,225 ₪ 18.64 ₪
מ- 17 עד 18

(לא כולל)

3,569 ₪ 20.63 ₪
חניך 2,580 ₪ 14.91 ₪

 

 

* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר עולם העבודה www.hilaporat.co.il

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

הילה פורת

התיישנות חופשה שנתית

  מאת: הילה פורת, עו"ד * סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – החוק), …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *