סקר שכר

תהליך המכוון להשגת מידע באשר לשיעורי השכר בחברות דומות, עבור משרות דומות. באמצעות תוצאות הסקר ניתן להקיש על תעריפי השכר המקובלים בשוק. בדרך זו בודק הארגון את מיקומו למול מתחריו במטרה לשמור על מבנה שכר תחרותי. יחד עם זאת, תהליך התאמת מבנה השכר בארגון, לזה הקיים בשוק מבוסס בדר"כ על פשרות. מקורות המידע לסקר כוללים: סקרים כלליים המפורסמים לציבור הרחב, סקרים הנעשים ביוזמת אגודות מקצועיות, מחקרי שוק או סקרים פרטיים המבוצעים ע"י מומחים.
מאמרים על תגמולים, שכר וחשבות
מאמר בנושא סקר שכר ככלי תומך לקביעת מדיניות התגמול בארגון