ניהול משאבי אנוש

תחום פעולה ארגוני שמטרתו להביא לידי ביטוי מקסימלי את הפוטנציאל האישי והציוותי של חברי הארגון ולרתום אותו לעשייה הארגונית. כל זאת מתוך הכרה כי פיתוח המשאב האנושי וניהולו, היא משימתם המיידית של כל מנהלי הארגון. תחום זה עוסק בתהליכים של פיתוח, יישום והערכה של נהלים, שיטות ותכניות המתייחסות לפרט בארגון. ניהול משאבי אנוש מהווה במקביל, פונקצית ביצוע וגוף ידע בארגון. לפונקצית משאבי האנוש בארגון ארבעה תפקידים עיקריים:
1. שותף אסטרטגי – סיוע להנהלה הבכירה וליחידות המשנה בתכנון, הטמעה והובלה של תהליכי שינוי אסטרטגיים.
2. סוכן שינוי – תמיכה בעיצוב והטמעת תהליכים המסייעים לארגון להתמודדות מוצלחת עם שינויים.
3. מומחה ניהול ידע – הובלת תהליכי הטמעת תפיסות, טכנולוגיות וכלים לשיפור ביצועים ארגוניים דרך יעול המידוע, הלמידה הארגונית וניהול הידע.
4. נציג עובדים ומומחה לפיתוח עובדים – הקמת מערכות לפתרון בעיות אישיות של סגל העובדים, טיפול בבעיות בפועל, הטמעת תפיסות של פיתוח וטיפוח המשאב האנושי וישומן בפועל דרך הקמה וניהול של מערכות הכשרה ותמיכה בתהליכי פיתוח במסגרת יחידות העב

מאמרים על אסטרטגיות בניהול המשאב האנושי
מאמר על ניהול משאבי אנוש בראיה עסקית-כלכלית