מדד אמון הצרכנים פברואר 2009 – תמצית מנהלים באדיבות גלובס מחקרים

S_TH_rtf3225934684_49808423

תמצית מנהלים באדיבות 'גלובס מחקרים'

 

בוחרים להמתין

 

  • פברואר של בחירות ויציבות יחסית: אמון הצרכנים רשם החודש ירידה מזערית של חצי נקודה
  • עמדת הציבור לגבי מצב המשק בהווה: מתקרבים לרמות השפל של המיתון ב-2001-2003
  • במחצית הראשונה של 2009 צפויה האטה נוספת בקצב גידול הצריכה הפרטית
  • מדד האמון האמריקני רשם החודש נתון גרוע מהצפוי כשקרס לשפל של כל הזמנים

חודש פברואר 2009 עמד במידה רבה בסימן הבחירות לכנסת ה-18, ולא בלי קשר גם בסימן משבר כלכלי מעמיק. במדד אמון הצרכנים של גלובס נרשמה בחודש שעבר ירידה מזערית, לאחר ירידה יחסית גדולה בינואר. המדד ירד בפברואר בחצי נקודה ל-62.8 נקודות, לעומת 63.3 נקודות בינואר (1996 = 100). מדד האמון המורחב, הכולל גם את ציפיות הציבור לגבי שוק העבודה, ירד אף הוא ירידה מתונה של 0.8 נקודות.

הירידה הקלה במדד נובעת מהרעה בהערכת הציבור את המצב הכלכלי השוטף. במקביל, שני רכיבי מדד נוספים – המצב הכלכלי והמצב הכלכלי האישי בעוד שישה חודשים –  שמרו על יציבות יחסית. הציבור נמצא, כך נראה, בעמדת המתנה לקראת צעדי המדיניות של הממשלה החדשה, כדי להעריך עד כמה תוכל זו להתמודד עם המיתון. הדברים אמורים גם לגבי רכיב מצב התעסוקה בעוד שישה חודשים, שאף הוא נותר יציב, אך עדיין מבטא פסימיות גדולה בהשוואה לרמתו עד ספטמבר 2008.

נתוני המגמה, המבוססים על ממוצעים נעים תלת חודשיים, ממשיכים לצייר תמונה עגומה של עלייה בפסימיות, במיוחד לגבי המצב הכלכלי השוטף, אך גם לגבי המצב הכלכלי בעוד שישה חודשים, אשר רשם בחודשים אוקטובר-דצמבר סימני התאוששות מסוימת. עלייה קטנה נרשמה ברכיב המתייחס למצב הכלכלי האישי, אך רמתו עדיין נמוכה ומשדרת פסימיות.

סימני האטה ממשיים החלו להופיע בישראל ברבעון האחרון של 2008, במקביל להרעה ניכרת בהתפתחויות בשוק ההון המקומי ובשווקים הפיננסיים בחו"ל. אין להתפלא, אם כן, שמדד אמון הצרכנים בישראל הידרדר במקביל למתרחש בחו"ל. נציין, גם החודש, שבישראל הירידה במדד האמון הייתה מתונה בהשוואה למקומות אחרים בעולם, בהם המדד קרס לרמות שפל שלא נצפו שנים ארוכות. המדד בישראל, והערכות הציבור, טרם ירדו לרמות שנרשמו במהלך המיתון של 2001-2003, למרות שההערכה לגבי המצב הכלכלי השוטף הולכת וקרבה לרמה של אותו המיתון.

הצרכנים בישראל החלו כבר לפני יותר משנה "להתכונן" לירידה בקצב הצמיחה ולקראת הרעה בתנאים הכלכליים. השאלה המהותית היא, כמובן, כיצד ישפיעו הנתונים שהוזכרו על הצריכה הפרטית במשק בהמשך השנה. בהתחשב בנתוני המגמה בנוגע להערכת הציבור לגבי המצב הכלכלי האישי, והנתונים על קניות לא שוטפות אשר יובאו להלן, ניתן לחזור על התחזית שכבר הובאה בחודשים האחרונים: במחצית הראשונה של 2009 תהיה האטה נוספת בקצב גידול הצריכה הפרטית, המשך ישיר לירידה בשיעור שנתי של 2.9% בצריכה הפרטית לנפש במחצית השנייה של 2008.

כאמור, קביעה זו מבוססת על נתוני מגמת המדד, המשקפים ממוצעים נעים תלת חודשיים. בסוף פברואר 2009 עמד נתון המגמה של המדד על 65.5 נקודות, לעומת 66.2 בסוף דצמבר 2008. נתון המגמה נמוך ב-23.2 נקודות לעומת הנתון שנרשם ביולי 2007, כאשר משבר ה"סאב-פריים" החל לרעום. ירידה זו היא ביטוי לעלייה במפלס חששות הציבור, בצל הערכות גוברות להיווצרות מיתון בכלכלת ארה"ב ומשבר עולמי אשר ישפיע גם על המשק הישראלי.

בארה"ב – היצרנית המרכזית של חדשות כלכליות רעות בימים אלה – רשם מדד אמון הצרכנים, כפי שמודד אותו ה- Conference Board, קריסה של יותר מ-12 נקודות, גרוע בהרבה מהציפיות בשוק, לשפל של כל הזמנים. מדדי האמון גם במקומות נוספים נפלו לשפל רב שנתי, בהשפעת האירועים בשוק ההון, פיטורים נרחבים, וסימנים מתגברים של משבר ושפל.

ירידה קלה גם במדד המורחב

מדד האמון ה"מורחב", אשר כולל מלבד שלוש השאלות הבסיסיות גם שאלה הנוגעת להערכת הציבור לגבי הצפוי בתחום התעסוקה, רשם ירידה של 0.8 נקודות בפברואר, לאחר שירד בינואר ב-5.4 נקודות, ולאחר שעלה בדצמבר ב-5.5 נקודות. מאז פרוץ המשבר הפיננסי העולמי ירד המדד המורחב ב-29.7 נקודות.

סקר גלובס כולל מאז יולי 2003 שאלות לגבי תוכניות קנייה של דירות, מכוניות ומוצרים בני קיימא. בדיקת שיעורי הסירוב לרכישות אלה – אחוז המשיבים שאין בכוונתם לבצע רכישות מעין אלה – בחתך של קבוצות שונות באוכלוסייה, ועל בסיס ממוצעים נעים תלת חודשיים, מצביע על יציבות בשיעור הנכונות לרכוש מוצרים בני קיימא בפברואר, לאחר ירידות בולטות בדצמבר 2008 ובינואר 2009. בכוונות רכישת מכונית ניכרת עלייה מאז דצמבר, לאחר מגמת ירידה שהחלה באפריל אשתקד. לעומת זאת, בנכונות לרכוש דירה נרשמה החודש ירידה נוספת, בהמשך לירידה בדצמבר 2008 ובינואר 2009.

מדד גלובס לאמון הצרכנים מבוסס על סקר שמבוצע מזה 11 שנים עבור גלובס על ידי מכון סמית. הסקר נערך בקרב מדגם של 500 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל בסוף כל חודש. טעות הדגימה המרבית היא 4.5 אחוזים. המדד מבוסס על שלוש שאלות, אחת לגבי המצב הנוכחי של המשק, שנייה לגבי מצב המשק בעוד שישה חודשים, ושלישית לגבי המצב האישי/משפחתי בעוד שישה חודשים. מחקר שנערך במחלקת המחקר של בנק ישראל העלה, כי מדד אמון הצרכנים של גלובס מחקרים יכול לחזות רבעון אחד עד שני רבעונים את ההתפתחויות בצריכה הפרטית, תוך הוספת מידע על הצפוי בעתיד הקרוב, מעבר למה שניתן ללמוד ממשתנים אחרים במשק.

 

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

אתוסיה: מחקר שוק במקצועות התוכנה, אוגוסט 2013: המהנדסים בראש סולם השכר, הרבה לפני כולם

ידיעה לעיתונות מנתונים עדכניים שאספה חטיבת המחקר של אתוסיה, מרוויחים המהנדסים בממוצע עד 40% יותר …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *