לימודי מוסמך (M.A) בהתנהגות ארגונית (ללא תזה), (Organizational behavior) במכללה האקדמית נתניה

rtf7475309073_3250025954

מאת: שי הופמן

באישור המועצה להשכלה גבוהה*

משך הלימודים: שנתיים

 ראש התוכנית: פרופ' אהרון צינר 

בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה פותח – באישור המועצה להשכלה גבוהה- תכנית לימודים איכותית לתואר שני בהתנהגות ארגונית (ללא תזה). 

אין חולק על כך כי המרכיב האנושי הוא אבן יסוד של האפקטיביות התפקודית של כל ארגון. מרכיב זה שונה באופן מהותי באופיו משאר הרכיבים הקובעים את הצלחת הארגון.

לפיכך, נדרשים בעלי הכשרה פורמאלית נאותה ברמה התמחותית של תואר שני בכדי לטפל בגורם האנושי בארגון.

 

מטרות התוכנית:

המטפל בהתנהגות ארגונית (התנהגות אנוש בארגון) חייב להיות גם בעל הבנה בניהול הכלכלי, האסטרטגי של הארגון המודרני. זאת מכיוון שהאסטרטגיה הניהולית של הארגון קובעת מהו סוג העובדים שיועסקו ומהם דרכי הטיפול בהם. מתבקש מכך שהעוסקים בתחום ירכשו בעיקר ידע ומיומנויות בתחומים ההתנהגותיים (פסיכולוגיה וסוציולוגיה ארגוניים) ובנוסף, כתשתית, גם בתחומים פונקציונאליים מנהליים מסורתיים (מימון, שיווק, מערכות מידע).

התוכנית המוצעת כאן ללימודי מוסמך הכוללת הן לימודי תשתית והן לימודי התמחות מתקדמים בתחומים הללו וחותרת להשגת מטרה זו.

יתרה מכך, כלולים בתוכנית זו קורסים אינטגרטיביים (סמינריון ופרויקט) המביאים לידי ביטוי משולב את ידע, מיומנויות וכלים מהקורסים השונים בצד שילוב תיאוריה עם מעשה.

ההכשרה בתוכנית תואר שני המוצעת כאן מיועדת למלא את צרכי המשק שצוינו לעיל, להעשיר את מארז האיכויות של הבוגרים ועי"כ להגביר סיכויי השתלבותם במשק.

בראיית המכללה, תוכנית שכזו, שתהיה בזיקה הדוקה לבית הספר למדעי ההתנהגות, תצעיד אותו מעלה במישורים המחקריים אקדמיים-מקצועיים. 

מבנה הלימודים ומשכם:

התוכנית מתקיימת במסגרת נוחה, המאפשרת שילוב בין לימודים ועבודה.

**הלימודים יתפרסו על פני ארבע סמסטרים במשך שנתיים. הלימודים יתפרסו על יום אחה"צ ויום ו'. התוכנית היא ללא תזה.

תנאי קבלה:

בעלי תואר בוגר ממוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג או בעלי תארים שווי ערך ממוסדות ידועים בחו"ל, בממוצע של לפחות 80, יוכלו להגיש מועמדות לקבלה לתוכנית.

מי שחסר רקע רלבנטי – כלומר, בעלי תואר ראשון, שלא למדו קורסים בכלכלה מקרו ומיקרו, מושגים במדעי ההתנהגות ושיטות מחקר וניתוח נתונים אך עם ממוצע תואר  ראשון של 80 לפחות, יוכל להגיש מועמדות. במידה ותאושר מועמדותם, הם יידרשו לעבור בהצלחה – בציון של לפחות 70 את כל אחד משלושת קורסי הכנה משלימה (מושגי יסוד בכלכלה, מושגים במדעי ההתנהגות ושיטות מחקר ועיבוד נתונים) כתנאי לקבלה ללימודי התואר השני.

ועדת הקבלה תשקול נתונים רלבנטיים נוספים ביחס לכלל המועמדים: ציונים נאותים בקורסים רלבנטיים כגון אנגלית, שיטות מחקר וניתוח נתונים, מושגים במדעי ההתנהגות, מושגי יסוד בכלכלה; המלצות; ניסיון רלבנטי.

*    המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התוכנית, הענקת התואר מותנית באישורה.

**  יתכנו שינויים במערכת.

*** פתיחת התוכנית מותנית במס' נרשמים מינימאלי

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

אתוסיה: מחקר שוק במקצועות התוכנה, אוגוסט 2013: המהנדסים בראש סולם השכר, הרבה לפני כולם

ידיעה לעיתונות מנתונים עדכניים שאספה חטיבת המחקר של אתוסיה, מרוויחים המהנדסים בממוצע עד 40% יותר …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *