חיפוש מאוחד – Federated Search

שמות נירדפים למונח זה הינם: Integrated Search ,Unified Search. הכוונה לתהליך של איחוד תוצאות חיפוש ממקורות מידע שונים, הבאים עקב ריבוי מערכות בארגון וריבוי מנועי חיפוש ייחודיים. המשתמש רוצה ליהנות מהידע הקיים במערכות והמנועים החזקים שמעליו. עם זאת, לא יטרח לבצע חיפוש כל פעם בכל מקור בנפרד. במקרים רבים, המשתמש אפילו לא מודע במי מהמקורות נמצא הידע המבוקש. Federated Search מפעיל את המנועים האחרים ומאחד את תוצאותיהם. השיטה פועלת בשלושה שלבים:
שלב א- הפעלת המנועים לקבלת המסמכים / פיסות התוכן.
שלב ב- אנליזה של התוצאות לקביעת חשיבות (RANKING) משותף.
שלב ג- הצגה מאוחדת של התוצאות.

מאמרים על הפצת הידע
כתבה על ארגון תכנים

יכול לעניין..

XML -Extensible Markup Language

שפת תכנות שפותחה להוות סטנדרט בינלאומי לחילופי מידע בין מערכות עסקיות בתוך הארגון או בין …