התנהגות ארגונית – Organizational Behavior

שדה החקר המתמקד ביחסי הגומלין שבין הארגונים לבין האנשים והקבוצות המרכיבים אותם; האופן בו גורמים בארגון משפיעים על התנהגותם של פרטים והאופן שבו פרטים וקבוצות משפיעים על המבנה, התרבות והאקלים הארגוני.
מאמרים בנושא תרבות ארגונית
מאמרים על מודלים ודינמיקות של מנהיגות

יכול לעניין..

חיברות – Socialization

תהליך הדרגתי ומתמשך, באמצעותו לומד הפרט להיות חבר בצוות/ארגון או חברה מסויימים. התהליך כולל הפנמת …