ראשי » ניהול המשאב האנושי » יחסי עבודה » התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר

 

 מאת:  עו"ד הילה פורת*    rtf1662717521_291812631

 

דור עבד כפועל בנגריה במשך 5 שנים. במהלך תקופת עבודתו, הלין המעסיק את שכרו של דור מספר פעמים. עד מתי יוכל דור לתבוע מהמעסיק את תשלום השכר ופיצויי הלנתו?

 

תשובה

יש להפריד בין התביעה לתשלום השכר גופו, לגביה חל חוק ההתיישנות הרגיל, וניתן לתבוע עד 7 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה (היום בו היה זכאי העובד לקבל את השכר הנתבע), לבין התביעה לפיצויי הלנת שכר. לענין פיצויי הלנת השכר, ישנו סעיף ספציפי (סעיף 17א) בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, הקובע תקופת התיישנות מיוחדת לפיצויי הלנת שכר.

 

סעיף 17א הנ"ל מפריד בין שכר ששולם באיחור, לבין שכר שלא שולם כלל:

אם השכר לא שולם כלל, הזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן (היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום).

 

אם השכר שולם באיחור, הזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן תוך 60 ימים מיום שהעובד קיבל את השכר, אולם בית הדין האזורי לעבודה רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים.

 

כאשר התופעה של הלנת שכר ע"י המעסיק חוזרת על עצמה, קובע חוק הגנת השכר תקופת התיישנות ארוכה יותר, לגבי שכר שהולן ושולם באיחור:

 

אם הלין המעסיק את שכרו של העובד, או חלקו, 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים שבתוך 3 השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות 3 השנים האמורות (הוראה זו לא תחול על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתיישנות של השנה האמורה לעיל). כלומר, נראה כי הארכת תקופת ההתיישנות ל-3 שנים מתייחסת למצב שבו שולם השכר באיחור (שכר מולן שלגביו תקופת ההתיישנות היא של 60 ימים או 90 ימים), אך לא למצב בו לא שולם השכר כלל (ע"ע 195/99 אורלי מרוביץ נ' עמישב שירותים בע"מ, פד"ע ל"ד 198, ניתן ביום 24.8.1999).

 

דוגמאות:

א. השכר עבור חודש ינואר 1998, שולם בחודש אפריל 1998. העובד לא תבע פיצויי הלנת שכר. בהמשך, השכר לחודשים ספטמבר 1999, פברואר 2000, ואוגוסט 2000, לא שולם. מכיוון שהלנת השכר חזרה על עצמה 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים בתוך 3 שנים מאפריל 98' (מועד תשלום השכר באיחור), יכול העובד לתבוע את פיצויי הלנת השכר על משכורת ינואר 98', במשך 3 שנים מאפריל 98', קרי עד אפריל 2001.
   
ב. שכרו של עובד בגין עבודתו בחודש מרס 1997, שולם בינואר 1998. העובד לא תבע פיצויי הלנת שכר. לאחר מכן, שכרו לחודשים יולי 98', ינואר 99' ודצמבר 99' לא שולם. במקרה זה, אמנם היתה הלנת שכר 3 פעמים (בתוך 3 שנים מינואר 1998) אך לא במהלך 12 חודשים רצופים, ולכן לא קמה לעובד זכות לתבוע פיצויי הלנת שכר עבור שכר מרס 1997 ששולם באיחור. כלומר, לא תחול במקרה זה תקופת ההתיישנות הארוכה יותר.

 

* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" שיצא במהדורה חדשה בסוף חודש דצמבר 2012, הכוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה) ומנהלת אתר עולם העבודה.

www.hilaporat.co.il

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

 

 

 

 

 

 

יכול לעניין..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

עבודה בחג פורים

   מאת:  עו"ד הילה פורת*         תקציר האם בחג פורים זכאי עובד ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *