אמנת משמר בתי המשפט

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך…ושפטו את העם משפט צדק"

פרשת שופטים

ספר דברים, ט"ז, י"ח

 

"משמר בתי המשפט" הינו גוף האבטחה הממלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל. "המשמר" פועל בכפיפות לרשויות השלטון הדמוקרטי במדינה. מטרות "המשמר" הן לאפשר את קיומם של סדרי המשפט בישראל, להגן על השופטים בכל סדרי הדין וערכאות המשפט ולהבטיח  את שלומם של עובדי בתי המשפט ושל באיו. אנשי "משמר בתי המשפט" יבצעו משימותיהם תוך הקדשת כל כוחותיהם ואף יחרפו נפשם להגנת מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה. אנשי "המשמר" יפעלו על-פי ערכי "המשמר" ונהליו, תוך שמירה על חוקי המדינה, על כבוד האדם ועל כיבוד ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

הגדרה ומקורות

אמנת "המשמר" וכללי הפעולה הנגזרים ממנה מהווים קוד אתי "למשמר בתי המשפט".

על-פי אמנה זו יפעלו אנשי "המשמר" וכן יחנכו ויבקרו את עצמם בעת ביצוע משימותיהם.

 

ערכי אמנת "משמר בתי המשפט" שאובים מארבעה מקורות:

  • ממסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיים, חוקיה ומוסדותיה.
  • ממסורת העם היהודי לדורותיו.
  • ממסורת כוחות הביטחון וממורשתם: צה"ל, משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי.
  • מערכי המוסר האוניברסליים המבוססים על ערך חיי האדם ועל כבודו.

 

ערכי יסוד

 הגנה על שופטי ישראל ועל הבאים בשעריו של בית המשפט

מטרת "משמר בתי המשפט" היא להגן על קיומה של מדינת ישראל באמצעות הבטחת ביטחונם ועצמאותם של שופטי ישראל בעשותם משפט צדק. אנשי "המשמר" יפעלו למימוש ערך זה תוך שמירה על נגישותם של אזרחי המדינה ותושביה למשפט צדק, בכבוד ובביטחון אישי.

כבוד האדם

"משמר בתי המשפט" ומאבטחיו מחויבים לשמור על כבוד האדם. כל אדם הוא בעל ערך שאינו מותנה בדת, בלאום, במין, במעמד או בתפקיד.

הערכים

 

שליחות

איש "המשמר" יראה בשירותו ב"משמר בתי המשפט" שליחות ויהיה נכון לתרום כמיטב יכולתו בעת ביצוע המשימות של "משמר בתי המשפט".

רעות

איש "המשמר" יפעל מתוך אחווה ומסירות לחבריו לשירות וייחלץ תמיד לעזרתם אל מול כל סכנה או קושי.

אמינות

איש "המשמר" יציג דברים כהוויתם, בשלמות ובדייקנות, בתכנון, בביצוע ובדיווח, ויפעל כך שהממונים עליו וחבריו יוכלו לסמוך עליו בעת ביצוע המשימות.

מנהיגות ודוגמא אישית

איש "המשמר" יפעל להנעת חבריו לביצוע מוצלח של המשימות ויקיים בעצמו את אשר הוא דורש מזולתו תוך הצגת דוגמא ראויה.

 איכות ומקצועיות

איש "המשמר" ישאף לרכוש את הידע המקצועי ואת המיומנויות הנדרשים לביצוע תפקידו ויישמם תוך חתירה לשיפור מתמיד של הישגיו האישיים והישגי צוותו. בנוסף לכך יתמקד איש "המשמר" באיכות הביצועים ובבקרתם המתמדת במטרה לשפרם ולחדשם.

אחריות

איש "המשמר" יראה עצמו שותף פעיל להשגת מטרות "משמר בתי המשפט". איש "המשמר" יפעל במסגרת סמכויותיו תוך גילוי מעורבות, יוזמה ושיקול דעת ויהיה נכון לשאת באחריות לתוצאות פעולותיו.

דבקות במשימה

איש "המשמר" יפעל וילחם באומץ לב, ידבק במשימתו בנחישות ובתבונה נוכח כל הסכנות והמכשולים.

תודעת שירות

איש "המשמר" יסייע לשופטי ישראל ולעובדי מערכת בתי המשפט בביצוע משימותיהם. בנוסף, ישאף איש "המשמר" לסייע כמיטב יכולתו לקהל, הבא בשעריו הפתוחים של בית המשפט לזכות במשפט צדק בכבוד ובביטחון אישי.

שמירה על חיי האדם וטוהר הנשק

איש "המשמר" יפעל באופן מושכל ובטיחותי בכל פעולותיו, מתוך הכרה בחשיבותם העליונה של חיי האדם. בעת לחימה ישתמש איש "המשמר" בכוחו ובנשקו אך ורק במידה הנדרשת לביצוע המשימה. איש "המשמר" ישמור על צלם האנוש ויעשה כל שביכולתו למניעת פגיעה בחיים וברכוש.

 

 קישורים רלבנטים באתר:

מנהיגים ברשת

www.leadersnet.co.il

leaders@leadersnet.co.il

© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת"  מרץ 2003. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

יכול לעניין..

ניהול ערכים תשוקתיים – רגשיים, אתיים, כלכליים ומשחק הערכים לילדים ולמשפחה

מאת: שמעון דולן, סלבדור גרסיה ואבישי לנדאו     *  איך יוצרים ומשמרים את הלהט …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *